Chat with us, powered by LiveChat

Project KEI


Sports2Play is een startup die zich richt op het creëren van sociale sportieve ontmoetingsplaatsen in de openbare ruimte. Sports2Play wil de samenleving in Nederland vitaler én socialer maken. Middels duurzame multifunctionele: Beweegtoestellen, calisthenics, trimbanen, speeltuinen en het ‘Move to Health’ concept (activering en wekelijks fysieke begeleiding bij ontmoetingsplaatsen met de mogelijkheid tot het omscholen van vrijwilligers naar ‘health coaches’).

In 2025 wil Sports2Play bij tenminste 240 gemeente (66,6% van het totaal aantal gemeenten in Nederland) een sociale sportieve ontmoetingsplaats met het ‘Move to Health’ concept gerealiseerd hebben. Om deze doelstelling te realiseren en het ‘Move to Health’ concept verder uit te bouwen is vernieuwing van de organisatie noodzakelijk.

Door de subsidieregeling Kennis en Innovatie (KEI) van Samenwerkingsverband Noord-Nederland, is het voor Sports2Play mogelijk om gedurende 22 maanden (september 2018 t/m juni 2020) een hooggekwalificeerde ZZP-er vanuit Bosgraaf Legal & Sports Solutions in te zetten. Deze zal verschillende projecten vanaf de initiële fase tot aan de finale oplevering monitoren en de kwaliteit waarborgen. De systematiek - van begin tot eindfase - die gedurende de 22 maanden ontwikkeld wordt, is het eindproduct dat Sports2Play uiteindelijk kan gaan overnemen en inzetten.

Dat noemen we:

Van samen sporten naar samen leven