Chat with us, powered by LiveChat

Project VIA


Op dit moment neemt de vergrijzing en de druk op de zorg explosief toe en tegelijkertijd de roep voor een duurzamere samenleving. In lijn met de ‘Sustainable Development Goals’ (in het bijzonder doel 3: ‘Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages’) van de Verenigde Naties speelt Sports2Play hierop in door het realiseren van laagdrempelige, duurzame en multifunctionele ‘beweegparken’ met een activerings- en begeleidingsprogramma afgesteld op de specifieke doelgroepen in het desbetreffende gebied. Mensen kunnen op deze manier ongebonden, gratis en laagdrempelig bewegen en worden aan de hand van het activerings- en begeleidingsprogramma extra gestimuleerd om op een gezonde manier te leven.

Hierdoor levert Sports2Play een bijdrage aan het creëren van een gezonde leefomgeving en het bevorderen van welzijn onder alle leeftijdscategorieën. Door de vergrijzing, de toenemende druk op de zorg en het verduurzamen van de samenleving is de vraag naar het adviseren over en realiseren van bovengenoemde beweegparken toegenomen. Deze initiatieven komen veelal uit de kokers van Dorpsbelangen, burgerinitiatieven, e.a. vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Hun ontbreekt het echter aan tijd, expertise en middelen om deze plannen daadwerkelijk te realiseren. Zo blijven veel plannen uiteindelijk op de plank liggen. Wij zien dat meer ondersteuning en service bij het realiseren van deze plannen vanuit Sports2Play noodzakelijk is. Hiervoor is het noodzakelijk de interne organisatie van Sports2Play te vernieuwen.

Dat noemen we:

Van samen sporten naar samen leven